Những chuyển biến sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ hai - 24/06/2019 10:00
Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn. Đặc biệt, việc xác định rõ nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác cụ thể theo từng năm đã đạt kết quả khả quan, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Bắc Kạn về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng sâu sắc hơn. Đặc biệt, việc xác định rõ nội dung đột phá và xây dựng kế hoạch triển khai học tập và làm theo Bác cụ thể theo từng năm đã đạt kết quả khả quan, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng…

 

Để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Thành phố Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản kế hoạch, hướng dẫn và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đồng thời Thành ủy Bắc Kạn tiếp tục đưa việc học tập, làm theo Bác và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ hằng năm. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW cũng gắn liền với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thành ủy Bắc Kạn đã xác định thực hiện Chỉ thị 05 gắn với những vấn đề bức xúc nổi cộm của địa phương. Các chi, đảng bộ đã căn cứ vào nội dung đột phá của Thành ủy để xây dựng kế hoạch đồng thời lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết. Tập trung vào các lĩnh vực quản lý đô thị, quản lý đất đai để giải quyết. 100% các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng Kế hoạch làm theo Bác và 38/38 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu 100% cán bộ, công chức viên chức tại các cơ quan, đơn vị xây dựng cam kết, kế hoạch làm theo Bác.

Việc học tập, nghiên cứu các chuyên đề được các cấp ủy thành phố triển khai nghiêm túc, có sự đổi mới góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo bước chuyển biến trong xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Thông qua đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được tổ chức thực hiện, phong cách làm việc của cán bộ đảng viên có sự thay đổi tích cực, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, mỗi cán bộ, công chức nêu cao trách nhiệm công vụ, phục vụ nhân dân. MTTQ và các đoàn thể xây dựng nhiều mô hình làm theo Bác như nuôi lợn đất tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, UBND thành phố duy trì có chất lượng việc tổ chức đối thoại với nhân dân, tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết triệt để những vấn đề khó khăn, vướng mắc kéo dài, tạo hình ảnh chính quyền kiến tạo, phục vụ…

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Thành ủy Bắc Kạn xác định là việc làm thường xuyên, liên tục, các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu phải gương mẫu, học tập cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo nhằm khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy trung thực và liêm khiết.

Việc lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong thời gian qua có nhiều nỗ lực như giải quyết những yếu kém trong công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, ra quân chấn chỉnh lại trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông, tập trung giải quyết đơn thư của công dân, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, người đứng đầu địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Tuy còn nhiều khó khăn, những vấn đề bức xúc nổi cộm liên quan đến công tác quản lý đất đai, đô thị, giải phóng mặt bằng đã được tập trung giải quyết, cơ bản có chuyển biến. Việc “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa”, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo kiểm điểm sâu sắc đội với một số cấp ủy, cơ quan, cá nhân người đứng đầu.

Thành ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/2/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thực hiện tiêu chí môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2020. Các phong trào thi đua  “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5  không, 3 sạch”… được triển khai đến các thôn, tổ dân phố tạo sự đồng thuận trong thực hiện các mục tiêu của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động theo hướng thiệt thực, nhằm đổi mới tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, thay đổi nếp sống, phong tục tập quán, xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực nông thôn.

Thành ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, 2018 Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra toàn diện 8 Đảng bộ xã, phường và 24 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi Đảng bộ  trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra giám sát định kỳ và thường xuyên, cấp ủy các cấp đã đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn có mặt chưa được quan tâm đúng mức, cấp ủy một số đơn vị chưa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai thực hiện, việc “làm theo” còn hạn chế, chưa cụ thể và chưa trở thành công việc thường xuyên của một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, một số chi, đảng bộ trực thuộc còn lúng túng trong việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hạn chế yêu kém, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, nội dung học tập, đăng ký việc làm theo chưa sâu, chưa sát với tình hình đơn vị, địa phương. Việc thực hiện và xây dựng, triển khai các khâu đột phá ở một số đơn vị, địa phương còn chưa thật sự sáng tạo. Điều này đòi hỏi các chi, đảng bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, tự giác, có như vậy mới tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Chỉ thị 05./.

Tác giả bài viết: Hồng Hạnh

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập235
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm228
  • Hôm nay27,234
  • Tháng hiện tại657,755
  • Tổng lượt truy cập49,341,611
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây