Gương người có uy tín

Thứ năm - 27/06/2019 00:15
Ông Hoàng Văn La, sinh năm 1950, hiện đang sinh sống tại thôn Phặc Lốm, xã Lãng Ngâm (Ngân Sơn) là tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong thôn, được bà con tin tưởng và quý trọng.

Ông Hoàng Văn La, sinh năm 1950, hiện đang sinh sống tại thôn Phặc Lốm, xã Lãng Ngâm (Ngân Sơn) là tấm gương người có uy tín tiêu biểu trong thôn, được bà con tin tưởng và quý trọng.

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, am hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, mọi hoạt động của thôn bản, nên ông Hoàng Văn La luôn được bà con trong thôn tín nhiệm và bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn. Ông La cho biết: Trước đây ông đã từng nhiều năm làm trưởng thôn Phặc Lốm và sau đó công tác hơn chục năm giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thường trực Đảng ủy xã Lãng Ngâm. Chính những vị trí ấy đã mang cho ông nhiều trải nghiệm đê truyền lại kinh nghiệm sống tốt đẹp cho thế hệ con cháu và bà con trong thôn.

Gương người có uy tín
Dù tuổi đã cao nhưng ông Hoàng Văn La vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập.

Bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền và quy ước, hương ước của địa phương; luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Trong gia đình luôn có lối sống lành mạnh, hòa thuận, là tấm gương để các gia đình, cộng đồng noi theo. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn được công nhận gia đình văn hóa, nhiều năm được bình bầu là hộ tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong phát triển kinh tế gia đình, mặc dù đã tuổi cao nhưng ông Hoàng Văn La vẫn hăng say lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá để tăng thu nhập. Nhờ vậy, hằng năm gia đình ông có thu nhập từ 60-70 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi địa phương vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới gia đình ông đã tham gia đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến 400m2 đất ruộng để mở rộng đường nội thôn... Trong hoạt động xã hội, ông luôn phối hợp tốt với lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong thôn làm tốt công tác tuyên truyền. Bằng những hành động thực tế, miệng nói tay làm, công tác tuyên truyền luôn chú trọng đến các hội nghị thôn, hội nghị các đoàn thể để phổ biến giúp nhau cách làm ăn, giữ gìn an ninh thôn; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học, khuyến tài. Vì vậy, con cháu gia đình ông La cũng như bà con trong thôn luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đề ra.

Những năm gần đây, cuộc sống của người dân thôn Phặc Lốm đã được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, người dân trong thôn chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế. Có được những kết quả này, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của ông Hoàng Văn La. Nhờ sự vận động, tuyên truyền tích cực của ông nên hầu hết bà con trong thôn đã biết lựa chọn các loại giống có năng suất cao để nâng cao thu nhập, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo. Đến nay thôn Phặc Lốm chỉ còn 9/30 hộ nghèo, 22 hộ đã làm được nhà xây khang trang; đường vào thôn bê tông sạch đẹp, thông thoáng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục cũng được coi trọng hơn, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được các hộ trong làng hưởng ứng. Các quy ước được thực hiện nghiêm túc, thôn không có người nghiện ma túy, không có việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ, gây mất đoàn kết. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt 100%.

Có thể nói, ông Hoàng Văn La đã phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín là hạt nhân gây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng thôn, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương. Với những đóng góp đó, vừa qua ông Hoàng Văn La đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương./.
 

 

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng với nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, am hiểu phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa dân tộc, mọi hoạt động của thôn bản, nên ông Hoàng Văn La luôn được bà con trong thôn tín nhiệm và bầu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thôn. Ông La cho biết: Trước đây ông đã từng nhiều năm làm trưởng thôn Phặc Lốm và sau đó công tác hơn chục năm giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thường trực Đảng ủy xã Lãng Ngâm. Chính những vị trí ấy đã mang cho ông nhiều trải nghiệm đê truyền lại kinh nghiệm sống tốt đẹp cho thế hệ con cháu và bà con trong thôn.

Gương người có uy tín
Dù tuổi đã cao nhưng ông Hoàng Văn La vẫn tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập.

Bản thân và gia đình ông luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền và quy ước, hương ước của địa phương; luôn năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn lắng nghe, tôn trọng ý kiến của nhân dân; thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn. Trong gia đình luôn có lối sống lành mạnh, hòa thuận, là tấm gương để các gia đình, cộng đồng noi theo. Bởi vậy, từ nhiều năm nay, gia đình ông luôn được công nhận gia đình văn hóa, nhiều năm được bình bầu là hộ tiêu biểu trong Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Trong phát triển kinh tế gia đình, mặc dù đã tuổi cao nhưng ông Hoàng Văn La vẫn hăng say lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá để tăng thu nhập. Nhờ vậy, hằng năm gia đình ông có thu nhập từ 60-70 triệu đồng. Bên cạnh đó, khi địa phương vận động người dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới gia đình ông đã tham gia đóng góp ngày công lao động, tự nguyện hiến 400m2 đất ruộng để mở rộng đường nội thôn... Trong hoạt động xã hội, ông luôn phối hợp tốt với lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong thôn làm tốt công tác tuyên truyền. Bằng những hành động thực tế, miệng nói tay làm, công tác tuyên truyền luôn chú trọng đến các hội nghị thôn, hội nghị các đoàn thể để phổ biến giúp nhau cách làm ăn, giữ gìn an ninh thôn; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, công tác khuyến học, khuyến tài. Vì vậy, con cháu gia đình ông La cũng như bà con trong thôn luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương đề ra.

Những năm gần đây, cuộc sống của người dân thôn Phặc Lốm đã được cải thiện rõ rệt, tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, người dân trong thôn chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế. Có được những kết quả này, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của ông Hoàng Văn La. Nhờ sự vận động, tuyên truyền tích cực của ông nên hầu hết bà con trong thôn đã biết lựa chọn các loại giống có năng suất cao để nâng cao thu nhập, góp phần vào việc xóa đói, giảm nghèo. Đến nay thôn Phặc Lốm chỉ còn 9/30 hộ nghèo, 22 hộ đã làm được nhà xây khang trang; đường vào thôn bê tông sạch đẹp, thông thoáng. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, công tác giáo dục cũng được coi trọng hơn, 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa luôn được các hộ trong làng hưởng ứng. Các quy ước được thực hiện nghiêm túc, thôn không có người nghiện ma túy, không có việc tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn nội bộ, gây mất đoàn kết. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt 100%.

Có thể nói, ông Hoàng Văn La đã phát huy có hiệu quả vai trò của người có uy tín là hạt nhân gây dựng tình đoàn kết ở cộng đồng dân cư, giải quyết tốt những mâu thuẫn trong cộng đồng thôn, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại địa phương. Với những đóng góp đó, vừa qua ông Hoàng Văn La đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương./.
 

Tác giả bài viết: Lý Dũng

Nguồn tin: http://baobackan.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên trang
Thống kê
  • Đang truy cập168
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm156
  • Hôm nay7,116
  • Tháng hiện tại288,752
  • Tổng lượt truy cập48,972,608
Liên kết Website
Hộp thư góp ý
Đường dây nóng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây